a

Friday, December 01, 2006

Search And Rescue Exercise (Communication Support) 01/2007

Untuk makluman, MARES bercadang untuk mengadakan satu latihan Mencari danMenyelamat (Bantuan Komunikasi) atau SAREX, pada Januari 2007. Objektiflatihan ini adalah untuk melatih kordinasi prosedur mencari dan menyelamatdidalam kecemasan, terutamanya bagi menyelamatkan nyawa dimasa-masakecemasan. Dengan latihan ini, ahli-ahli akan dapat menyesuakan diri dengankeupayaan dan kerjasama diantara semua pihak, dan juga meningkatkankeupayaan ahli-ahli memberi bantuan kemanusiaan secara lebih efektif dimasakecemasan yang sebenar.Latihan selama 2 hari ini dijangka akan diadakan di kawasan sekitar HuluLangat, Selangor Darul Ehsan. Maklumat lanjut tentang aktiviti ini akandiumumkan dari masa ke semasa.Oleh yang sedemikan, MARES memerlukan bantuan sukarelawan bagi tujuankoordinasi dan persedian aktiviti SAREX ini. Semua ahli-ahli adalah dijemputuntuk menjadi sukarelawan bagi menjayakan aktiviti ini. Mesyuarat pertamabagi sesi sukarelawan akan diadakan pada:-
Har i: Ahad, 3 Disember 2006
Lokasi: Rumah Kelab MARES
Masa : 4 petang.

Mesyuarat akan dikordinasikan oleh saudara Aziz 9M2AU, Lokman 9W2LRT, Fahroe9W2BBS, dan Izad 9W2RI. Sila berhubung dengan nama-nama tersebut untukmaklumat lanjut.Diharap agar ahli-ahli dapat meluangkan masa bagi membantu menjayakan acaraini. Terima kasih. 73

Related Posts with Thumbnails